Sağlık content

Doktorların Tercihi

Kağıt kalitesinin hayati belirtileri

Sağlık profesyonelleri, uzun zamandır fiziki ortamların üzerindeki izlenimlerini ve verileri tıbbi yardımda bulunmak ve sağlık alanını ilerletmek için kullanıyorlar. M.Ö. 3000 yıllarındaki kil tabletlerden M.Ö. 500 yıllarındaki parşömene kadar tüm bu araçlar, sağlık hizmetleri uzmanlarının fikirlerini somutlaştırmalarına, karmaşık bilgileri sunmalarına ve tıbbi kayıtları saklamalarına yardımcı olmuştur.

Fakat her aracın bir dizi zorluğu vardır. Taş tabletler taşınamayacak kadar ağırdır ve üzerine bilgilerin kazınması saatler alır. Parşömen ise sadece üretildiği hayvan derisinin kalitesi kadar iyidir ve parşömenleri besin olarak gören güvelere karşı dayanıksızdır.

Hızla bugüne dönüyoruz ve tıbbi bilgileri belgelemek için artık kağıt kullanıyoruz. Dijitalleşmedeki yükselişe rağmen kağıt hala hastanelerde, kliniklerde ve polikliniklerde tıbbi bilginin işlenmesinde vazgeçilmez bir rol oynar.

Use of paper in hospitals, medical and healthcare establishments

Bir hastanede yönetici olarak çalışan Adam Lim şunları söylüyor: "Benim sektörümde kağıt, kayıtların tutulması ve mevzuat gereksinimlerini yerine getirme konusunda oldukça önemlidir."

Sağlık hizmetlerinde akademik yardımcı olarak çalışan Yusuf Rahman şu açıklamada bulunuyor: “ Her zaman modül müfredatının, tez çalışmalarının ve atölye çalışmalarının basılı kopyalarını hazırlamamız gerekir; bu yüzden kağıda ihtiyacımız var.”

Ancak tıpkı eskiden sağlık çalışanlarının yetersiz parşömenler ve kırılıp dökülen taş tabletlerle uğraşmaları gibi, iyi bir kağıdın tıp uzmanlarına yardım etmede nasıl bir rol oynadığına dair dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. İşte bazı etkenler.

Daha Anlaşılır Bir Sunum İçin Canlı Renkler İstersiniz

Yusuf, bu konudaki deneyimlerini bizimle şöyle paylaşıyor: "“Seminerlerimizde genellikle zorlu bilgiler veriyoruz, bu yüzden görüntüleri ve infografikleri kullanıyoruz. Renkler, insanların öğrenmesine yardımcı olmak için bu görüntüleri çekici hale getirmekte büyük bir rol oynuyor."

ProDigi™ HD Printing Technology, renk canlılığını %34 oranında artırır ve daha keskin mürekkep damlalarının kullanılmasını sağlayarak yüzeydeki mürekkebi sıradan kağıtlardan daha iyi tutar.

Doğruluk ve netlik için keskin hatlar istersiniz

"Bazen kullandığınız yazı tipi boyutu küçüktür. Bazen grafiklerde birbirini kesen birçok çizgi vardır. Hatlar keskin değilse hatalı bilgi verme riskine düşebilirsiniz."

ProDigi™ HD Print Technology, mürekkep akmasını %23'e kadar azaltır; dolayısıyla görüntüler daha keskin ve çizgiler daha az dağınıktır. %17 daha yoğun siyahlar üreterek koyu renkli keskin baskılar sağlar.

Vibrant colors for clearer presentation

Temiz, Lekesiz Baskılar İstersiniz

Hastane Operasyonları Yönetcisi olan Jenny Yee şu hususlara işaret ediyor: “Basılı malzeme, standardı ve kaliteyi temsil eder. Mürekkebin bulaşmış olması, özensiz iş yaptığınızı gösterir. Mürekkep çok fazla dağılmışsa bastığınız şeyi kim okuyabilir ki?

ProDigi™ HD Print Technology, mürekkep kuruma süresini azaltarak kullanım sırasında temiz ve keskin çıktılar alınmasını sağlar.

Smudge-free prints

Maliyeti Düşürmek İçin Mürekkepten Tasarruf Etmek İstersiniz.

Baskı pahalı olabilir. Ancak daha az mürekkep kullandığınızda, yenilemek için de daha az harcarsınız.

ProDigi™ HD Print Technology, mürekkep kullanımında %18'e kadar tasarruf sağlar.

PaperOne – Use less ink and spend less

İnsanlığın diğer kopya çıkarma şekillerini kullanmasının üzerinden dört bin yılı aşkın süre geçti. Artık tek bir parşömen yaprağı üretmek için hayvan derisi kullanmamıza gerek yok; ancak hasta bakımını iyileştirme çalışmalarımıza devam etmek için iyi bir kağıda ihtiyacımız var. Sağlık sektörü, dünyanın değişen taleplerini karşılamak için büyüdükçe, bu ilerlemeyi sağlayan araç ve gereçlerimiz de aynı oranda gelişmelidir; bunun için de kaliteli kağıt şarttır.

ProDigi™ HD Technology özelliğine sahip PaperOne hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz