Eğitim content

Ders Kitabı İkilemi

Dijital eğitim çağında hala kağıda yer var mı?

Okullarda teknolojik yeniliklerin teşviki son yıllarda oldukça hız kazandı. Artık çocuklarımız dijital ekranların olmazsa olmaz bir hayat tarzı haline geldiği bir dünyada büyüyor. Gittiğimiz her yerde 2-3 yaşındaki çocukların dokunmatik ekranları kolayca kullanabiliyor olması sıklıkla görebileceğimiz bir örnek haline geldi. Onlar Google ve Wikipedia'dan öğrenen, projelerde çevrimiçi iş birliği yapabilen ve gelişmiş dijital araçlarla çok ortamlı sunumlar hazırlayabilen bir nesil.

Öyleyse e-öğrenime yönelik bu hareket, milyonlarca insanın eğitiminde muazzam bir rol oynayan basit bir teknoloji örneği olan kağıt için ne anlama geliyor?

Birçok açıdan kağıt, hala verimli öğrenim için en güvenilir ve en yaygın kullanılan ortamlardan biridir. İngiltere, Çin ve Almanya da dahil olmak üzere 10 ülkede lisans ve lisansüstü öğrencilerin katıldığı bir anket, öğrencilerin basılı kitaplar ile çalışıp el yazısıyla not alarak daha iyi odaklandıklarını ve edindikleri bilgileri daha uzun süre akıllarında tuttuklarını göstermiştir. İnternetin yaratabileceği dikkat dağınıklığı olmadan öğrenciler, kağıttan okurken daha iyi odaklanabilir ve duyularını daha fazla uyarabilirler. Kağıdın dokusundan sayfaları çevirirken çıkan sese kadar bu duyu etkileşimi bilgileri edinme ve anlamamıza yardımcı olmak konusunda hayati bir öneme sahiptir.

"Yazmak, kağıt üzerinde düşünmektir." - Willian Zinsser

Kağıdın eğitim ve öğrenimimizde kalıcı bir yere sahip olması şaşırtıcı değildir. Kağıdın faydalarının daha birçok örneği vardır:

- Fiziki bir ortamda yazarak not almak, bizi düşündüklerimizi toparlamaya ve özetlemeye zorlayarak fikirleri sentezleme becerimizi arttırır.

- Kağıt üzerinde bilgi edinmek; çevrimiçi metinlerle ilişkilendirilen, çoğunlukla başka işler ile bir arada yaptığımız ve bölümleri atlayarak gerçekleştirdiğimiz “doğrusal olmayan okumanın” aksine, beynimizin de alışkın olduğu şekilde geleneksel, soldan sağa "doğrusal okumayı" gerektirir.

- Günde en az 6 dakikada kâğıttan bir şeyler okumanın, Alzheimer gibi dejeneratif hastalıklara yakalanma olasılığını azalttığı gösterilmektedir!

Dijital araçlar yaygın olmasına rağmen kağıdın öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler arasında verimlilik ve öğrenme açısından tercih edilen bir araç olarak kaldığını söyleyebiliriz. Buradan da kullanılan kağıdın kalitesinin okul ortamındaki insanlar üzerinde büyük bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. İşte dikkate alınması gereken bazı etkenler:

Renkler Öğrencilerin Daha İyi Öğrenmesine Yardımcı Olur

Tüm eğitim seviyelerinde renk, ister okul öncesi etkinlik çalışma sayfası ister basılı ders notlarındaki çizelge ve grafikler olsun, öğretmenlerin karmaşık kavramları açıklamasına yardımcı olmak için görsel yardımların oluşturulmasında yoğun olarak kullanılır. Canlı baskılar, öğrenciler için eğitim deneyimini geliştirebilir; böylece sınıfta yer alan materyalleri kavramalarını ve akıllarında tutmalarını kolaylaştırır.

ProDigi™ HD Printing Technology, renk canlılığını %34 oranında artırır ve daha keskin mürekkep damlalarının kullanılmasını sağlayarak yüzeydeki mürekkebi sıradan kağıtlardan daha iyi tutar.

Use of paper in schools

Sınıf İçerisinde Net Olmak Şarttır

Yeni fikir ve bilgileri öğrencilere iletirken basitlik ve netlik, başarılı öğrenme sonucuna açılan yollar oluşturmak için önemlidir. Net, keskin ve lekesiz basılı materyaller, öğretmenlerin derslerinin en göze çarpan ve önemli noktalarını etkili bir şekilde aktarabilmelerini sağlamakta oldukça faydalıdır.

ProDigi™ HD Print Technology mürekkep akmasını %23 oranında azaltır ve daha keskin hatlar ve %17 daha yoğun siyahlık sağlayarak keskin hatlı ve daha koyu baskılar sunar. Aynı zamanda, daha hızlı mürekkep kuruma süresi sayesinde kullanım sırasında temiz, lekesiz çıktılar sağlar.

Clearer printing on paper for schools

Sayfa Sayfa Maliyeti Düşürmek

Çalışma sayfalarından posterlere ve okuma materyallerine kadar baskı, okul bütçesindeki en büyük kalemlerden birini oluşturur. Mürekkep kullanımının azaltılması, bir yandan maliyette önemli ölçüde tasarruf sağlayarak bu tasarrufun başka programlara yönlendirilmesine olanak verirken aynı zamanda okulun karbon ayak izinde de gözle görülür azalmalara imkan sağlayabilir.

ProDigi™ HD Print Technology, mürekkep kullanımında %18'e kadar tasarruf sağlar.

Reducing ink saves school budget

Kağıt, nesiller boyu eğitimde hayati bir rol oynamış çok yönlü bir materyaldir ve her zaman sınıfta yerini alır. Her bir öğrencinin öğrenme hedeflerini takip etmesinde fayda sağlayabilecek önemli bir araçtır.

ProDigi™ HD Technology özelliğine sahip PaperOne hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz